Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 147 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 6 bộ đề đã đăng.
1
Đời tổng thống Mĩ nào gắn liền với "Chiến lược toàn cầu phản cách mạng"?

Ken-nơ đi
Giôn-xơn
Ri-gân
Tơ-ru-man
Đáp án: D - Tơ-ru-man
2
Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới là gì?

Hợp tác không bị cạnh tranh của Nhật, Tây Âu
Kinh tế phát triển, thường xuyên xảy ra những cuộc suy thoái kinh tế.
Vị trí kinh tế ngày càng giảm sút trên toàn thế giới
Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp xã hội Mĩ
Đáp án: B - Kinh tế phát triển, thường xuyên xảy ra những cuộc suy thoái kinh tế.
3
Năm 1992 ASEAN quyết định sẽ tổ chức Đông Nam Á thành:

Một khu vực hòa bình
Một khu vực mậu dịch tự do
Một khu vực ổn định và phát triển
Diễn đàn khu vực
Đáp án: B - Một khu vực mậu dịch tự do
4
Vì sao năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm Châu Phi"?

Có một số nước châu Phi được trao trả độc lập.
Châu Phi có phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh nhất, sớm nhất.
Châu Phi là "lục địa trỗi dậy"
Có 17 nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
Đáp án: D - Có 17 nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
5
Biến (variable) nào sau đây không đúng trong PHP?

$_10
${“MyVar”}
&$something
$10_somethings
Đáp án: D - $10_somethings: Biến trong PHP không thể bắt đầu bằng số.
6
Thẻ nào sau đây không đúng để bắt đầu và kết thúc code PHP?

<% %>
<? ?>
<?= ?>
<! !>
Đáp án: D - <! !>, tuy nhiên hầu như các thẻ trong đáp án a, b,c đều ít dùng so với <? php ?>
7
Hàm nào không được dùng để debugging?

var_dump()
fprintf()
print_r()
var_export()
Đáp án: B - fprintf()
8
Hàm mã hóa nào sau đây trả về giá trị hash dài nhất?

md5
sha1
crc32
Tất cả như nhau.
Đáp án: B - sha1 cho tới 40 kí tự.
9
Hàm nào sau đây sẽ khởi tạo một phiên làm việc (session)?

session(start);
session();
session_start();
login_sesion();
Đáp án: C - session_start();
10
Năm 1945, nước nào ở Đông Nam Á sau khi đánh đuổi phát xít Đức lại bị thực dân Hà Lan xâm lược?

Thái Lan
Philippin
Indonesia
Malaysia
Đáp án: C - Indonesia

/10

Trang đầuTrang trước910111213Trang kếTrang cuối