Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 147 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 6 bộ đề đã đăng.
1
Câu "Huế có sông Hương hiền hòa thơ mộng, có núi Ngự thông reo vi vu giữa trời xanh" có bao nhiêu cụm danh từ?

1
2
3
4
Đáp án: B - "sông Hương hiền hòa thơ mộng" và "núi Ngự thông reo vi vu giữa trời xanh".
2
Cách nối chuỗi trong SQL?

Dấu chấm .
Dấu cộng +
Dấu nhân *
concat
Đáp án: D - concat nối chuỗi trong SQL, dấu + nối chuỗi trong JS còn PHP nối bằng dấu chấm
3
Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ vào thời gian nào?

Tháng 7/1973
Tháng 12/1989
Tháng 7/1995
Tháng 7/1997
Đáp án: C - Tháng 7/1995
4
Đối tượng chủ yếu của cách mạng ở các nước Mỹ Latinh là?

Chế độ A-pác-thai.
Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
Giai cấp địa chủ phong kiến
Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.
Đáp án: D - Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.
5
Câu nào sai?

Ngày 18/3/1962 Pháp kí hiệp định công nhận độc lập của Angieri
Năm 1974, cách mạng Êtiopia thắng lợi.
Năm 1975, cách mạng giải phóng dân tộc ở Angola và Mô-dăm-bích thắng lợi.
Năm 1976, Nammibia tuyên bố độc lập.
Đáp án: D - Năm 1976, Nammibia tuyên bố độc lập.
6
Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước nào ở châu Phi?

Ai Cập
Ma Rốc
Angieri
Angola
Đáp án: C - Angieri
7
Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào?

1976
1977
1986
1995
Đáp án: D - Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995
8
Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?

Hợp tác trên lĩnh vực du lịch
Hợp tác trên lĩnh vực quân sự
Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục
Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế
Đáp án: D - Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế
9
5 nước sáng lập ASEAN gồm?

Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Việt Nam.
Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Bruney
Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Singapore
Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Mianma
Đáp án: C - Indonesia, Malaysia, Philipine, Thái Lan và Singapore
10
Ấn Độ tuyên bố độc lập nước cộng hòa ngày?

26/11/1948
26/1/1949
26/1/1950
26/01/1951
Đáp án: C - 26/1/1950

/10

Trang đầuTrang trước1011121314Trang kếTrang cuối